Jobb

På utkikk etter ny jobb? Ta kontakt med oss!

Vi søker etter:

 • Sveisere

 • Platearbeidere

 • Mekanikere

 • Båtmontører

Kværnø Boats er i sterk vekst og har derfor behov for å styrke bemanningen i vår produksjon. Vi trenger derfor nettopp deg som er:

 • Selvstendig, men kan også samarbeide godt med andre
 • Strukturert og nøyaktig
 • Evner til å organisere arbeidet på en god måte
 • Positiv og engasjert
 • Fordel at du snakker norsk, engelsk hvis ikke

Nødvendig opplæring og kursing vil bli gitt. Arbeidssted vil være på Sandstad, Hitra. Vi kan tilby gode betingelser og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø.

Er du interessert i å bli en del av vårt team?

Ta kontakt med oss på mail: bjorni@kvernoboats.no eller ring mobilnr. 917 14 234 for mer informasjon.


Looking for a new job? Get in touch with us!

We are looking for:

 • Welders

 • Sheet metal workers

 • Mechanics

 • Boat assemblers

Kværnø Boats is growing strongly and therefore need to strengthen staffing in our production. We therefore need you who are:

 • Independent, but can also work well with others
 • Structured and accurate
 • Ability to organize work in a good way
 • Positive and enthusiastic
 • Advantage that you speak Norwegian, English if not

Necessary training and courses will be provided. The workplace will be in Sandstad, Hitra. We can offer good conditions and exciting work tasks in a pleasant work environment.

Are you interested in becoming part of our team?

Contact us by e-mail: bjorni@kvernoboats.no or call mobilenr. 917 14 234 for more information.